Spar 70% på Afbudsrejser - Absolut sidste chance -  Rejser fra kun 999,-

Byvandring

Rejseforsikring

Har du styr på det praktiske?

Læs herunder om rejseforsikring, og hvad den rejseforsikring vi tilbyder gennem Europæiske ERV dækker.

BLÅ SYGESIKRINGSKORT

Siden 2014 har danskere, der ønsker at rejse inden for EU, skulle medbringe det blå EU-sygesikringskort i stedet for det gule sygesikringsbevis, som vi kender fra Danmark.

Men det er vigtigt at understrege, at det blå EU-sygesikringskort ikke erstatter en privat rejseforsikring. Det blå kort dækker dig nemlig kun som en almindelig borger i det EU/EØS-land, du rejser i. Det betyder, at du kan opleve, at du selv skal betale for behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din ferie. Og det kan ende med at blive en rigtig dyr fornøjelse. Rejser du uden for Europa, er du heller ikke dækket af det blå kort.

En tryg ferie starter med en god rejseforsikring

Hvis du vil være sikker på at undgå ubehagelige ekstraregninger og være sikker på at kunne modtage behandling på privathospitaler uden egenbetaling, skal du huske at tegne en privat rejseforsikring.

Med en årsrejseforsikring fra Europæiske ERV kan du trygt læne dig tilbage og nyde din rejse – Europæiske ERV er med dig hele vejen.

Årsrejseforsikring Plus

En Årsrejseforsikring fra Europæiske ERV dækker bl.a.:

  • Lægehjælp og indlæggelse på hospital, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din rejse.
  • Hjemtransport, hvis du på grund af sygdom eller tilskadekomst ikke selv kan komme hjem fra din ferie.
  • Bagageforsinkelse.
  • Privat ansvar, hvis du selv er skyld i en ulykke på din ferie, hvor andre personer er involveret.
  • Ødelagte feriedage, fx hvis en madforgiftning er skyld i, at du må tilbringe det meste af ferien på hotellet.
  • Udgifter til ombooking af fx flybilletter, så du kan indhente din rejseplan, hvis du bliver forsinket.
  • Ekstraudgifter, hvis du må afbryde din ferie og rejse hjem, fx på grund af akut opstået sygdom i din nærmeste familie.
  • Fleksibelt, enkelt og billigt

Du kan se de aktuelle gældende betingelser her.

Med en Årsrejseforsikring Plus kan du rejse lige så mange gange, du vil, fra én dag og op til 30 dage ad gangen, de næste 12 måneder. Allerede efter de første 7 rejsedage, har du sparet penge ved at købe en årsrejseforsikring.

Hvem kan tegne en rejseforsikring?

Er du over 18 år, og har du fast bopæl i Danmark, Færøerne, Grønland, Norge eller Sverige, kan du tegne en forsikring. Forsikringen gælder for de personer, som er angivet i forsikringspolicen, og som ved køb af forsikringen har permanent opholdstilladelse i EU / EØS.

Hvem kan tegne forsikringen?

For at kunne købe en rejseforsikring igennem Europæiske er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

DIVERSE

For at du kan få mest muligt ud af din årsrejseforsikring ved Europæiske, træder denne først i kraft på dagen for afrejse, hvorfor, du ikke modtager din forsikringspolice som separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Såfremt du måtte ønske at få din police tilsendt efter hjemkomst, kan du kontakte Europæiske med dine oplysninger fra dit rejsebevis. Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Afbestillingsforsikringen koster 349 kr. pr. person.

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere gæsten om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at gæsten indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. årsrejseforsikring og andre gebyrer. Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at gæsten selv eller dennes søskende, forældre, bedsteforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør gæstens deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i gæstens private bolig, 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i gæstens egen virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør gæsten, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig ret til - for egen regning - at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge.

*Der tages forbehold for trykfejl jf. Alm. Bestemmelser pkt. 10.

Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.